Gương Đen (Phần 4) - Black Mirror (Season 4 ) (2017)]

Gương Đen (Phần 4) - Black Mirror (Season 4 ) (2017)

Gương Đen (Phần 4) - Black Mirror (Season 4 ) (2017)]

  • nsx_2017 Phim Bộ qg_Âu - Mỹ tl_Khoa Học - Viễn Tưởng
  • nsx_2017 Phim Bộ qg_Âu - Mỹ tl_Khoa Học - Viễn Tưởng
  • nsx_2017 Phim Bộ qg_Âu - Mỹ tl_Khoa Học - Viễn Tưởng
  • [stt/Full 6/6 VietSub]
[stt/Full 6/6 VietSub]
Gương Đen (Phần 4) Gương Đen Phần 4, Black Mirror Season 4 (2017) Black Mirror mô tả những thực tại trong đó con người kết nối liên tục với nhau và với quá khứ bằng thiết bị số. Hình ảnh của mỗi người, hầu như mọi hoạt động của mỗi người trong ngày, đều soi bóng trong vô vàn “gương đen” bủa vây âm thầm. “Gương đen” là thiết bị ghi nhận sự hiện diện của mỗi người, có ở khắp nơi: trên tường, trên bàn, trong tay mọi người.
Chọn tập
[1|http://bilutv.com/xem-phim/guong-den-phan-4-black-mirror-season-4-2017-tap-1-6382_e74244.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/guong-den-phan-4-black-mirror-season-4-2017-tap-2-6382_e74245.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/guong-den-phan-4-black-mirror-season-4-2017-tap-3-6382_e74246.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/guong-den-phan-4-black-mirror-season-4-2017-tap-4-6382_e74247.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/guong-den-phan-4-black-mirror-season-4-2017-tap-5-6382_e74248.html] [6 - End|http://bilutv.com/xem-phim/guong-den-phan-4-black-mirror-season-4-2017-tap-6-6382_e74249.html]

Thông tin - Lịch chiếu

Phim Gương Đen (Phần 4) - Black Mirror (Season 4 ) (2017) Đang Chiếu Tại (PhimMoi24H.Com)

Gương Đen (Phần 4) - Black Mirror (Season 4 ) (2017)

Từ khóa tìm kiếm