Vô Gian Đạo - Infernal Affairs (2016)]

Vô Gian Đạo - Infernal Affairs (2016)

Vô Gian Đạo - Infernal Affairs (2016)]

  • nsx_2016 Phim Bộ qg_Trung Quốc tl_Hình Sự - Chiến Tranh tl_Phiêu lưu - Hành động
  • nsx_2016 Phim Bộ qg_Trung Quốc tl_Hình Sự - Chiến Tranh tl_Phiêu lưu - Hành động
  • nsx_2016 Phim Bộ qg_Trung Quốc tl_Hình Sự - Chiến Tranh tl_Phiêu lưu - Hành động
  • [stt/Full 36/36 Thuyết Minh]
[stt/Full 36/36 Thuyết Minh]
Vô Gian Đạo Vô Gian Đạo, Infernal Affairs 2016 Phim Vô Gian Đạo bản truyền hình 2016 do Lương Gia Thụ làm giám chế. Với sự tham gia của dàn diễn viên khủng: Lưu Tùng Nhân, La Gia Lương, La Trọng Khiêm, Nhậm Hiền Tề, Nguyên Bưu, Tăng Chí Vỹ, Quách Chính Hồng, Ngải Uy,… Câu chuyện xảy ra vào 10 năm sau của bộ phim điện ảnh “Vô Gian Đạo”. Phim vẫn giữ nguyên tinh thần của nguyên tác “Vô Gian Đạo”: Hai diễn viên chính va chạm ở giữa chính tà hắc bạch, trải qua những cuộc đấu đá giữa cảnh sát-kẻ cướp và rắc rối trong chuyện tình cảm. Thừa kế sự thành công của bản điện ảnh, phiên bản truyền hình còn có nhiều điểm sáng tạo, kể lại 1 câu chuyện hoàn toàn mới mẻ, vai diễn chủ đạo vẫn dựa vào nguyên tác. Ngoài ta, “Vô Gian Đạo” còn có ca khúc lãng mạn, tập trung xoáy mạnh thử thách tình cảm của nhân vật chính.
Chọn tập
[1|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-1-6252_e72655.html] [2|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-2-6252_e72656.html] [3|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-3-6252_e73015.html] [4|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-4-6252_e73034.html] [5|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-5-6252_e73561.html] [6|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-6-6252_e73562.html] [7|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-7-6252_e73847.html] [8|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-8-6252_e73848.html] [9|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-9-6252_e74139.html] [10|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-10-6252_e74140.html] [11|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-11-6252_e74296.html] [13|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-13-6252_e75785.html] [14|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-14-6252_e75786.html] [15|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-15-6252_e75865.html] [16|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-16-6252_e75866.html] [17|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-17-6252_e75960.html] [18|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-18-6252_e76049.html] [19|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-19-6252_e76050.html] [20|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-20-6252_e76051.html] [21|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-21-6252_e76271.html] [22|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-22-6252_e76272.html] [23|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-23-6252_e76273.html] [24|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-24-6252_e76274.html] [25|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-25-6252_e76275.html] [26|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-26-6252_e76276.html] [27|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-27-6252_e76303.html] [28|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-28-6252_e76304.html] [29|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-29-6252_e76360.html] [30|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-30-6252_e76361.html] [31|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-31-6252_e76409.html] [32|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-32-6252_e76455.html] [33|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-33-6252_e76456.html] [34|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-34-6252_e76562.html] [35|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-35-6252_e76563.html] [36 - End|http://bilutv.com/xem-phim/vo-gian-dao-infernal-affairs-2016-tap-36-6252_e76618.html]

Thông tin - Lịch chiếu

Phim Vô Gian Đạo - Infernal Affairs (2016) Đang Chiếu Tại (PhimMoi24H.Com)

Vô Gian Đạo - Infernal Affairs (2016)

Từ khóa tìm kiếm